Vi var 8 familjer som möttes på Åsengården i Vänga med målet att växa samman som familjer. För vår familj innebar veckan en riktig teambuilding- vecka! Vi fick flera suveräna tillfällen att prata om hur vi vill vara mot varandra, vilken atmosfär och attityder som vi vill ha mot varandra i vardagen. Vi har redan sett hur vårt samarbete blev bättre efter veckan när vi i sommar har arbetat alla tillsammans på huset. Vilket teamwork!

Vid ett tillfälle under veckan insåg barnen hur och varför det uppstår bråk i vår familj och hur de kan var med och hindra att det uppstår.

Från de andra familjerna som var med, fick vi input i hur vi ännu bättre kan fungera tillsammans. Och vi fick vara med och se att vi som familj fick betydelse för andra familjer. Vi blev välsignade och fick vara till välsignelse!

För Lucas betydde 10 år och uppåt-gruppen att han fick vara tillsammans med andra i samma ålder och fick förebilder i äldre tonåringar. Han växte på flera sätt under veckan.

Dessutom var veckan full av roliga aktiviteter, upplevelser och utmaningar som problemlösningar, vandring i naturen, samarbetsövningar, lekar och äventyr utomhus. Veckan avslutades med att vi riktade oss utåt och mötte äldre, lekte med barn och plockade skräp i ett bostadsområde.

DSC 0323-Small Hela-gnget-Small Fam-ett-team-228-Small