Ledningsgruppen och styrelsen har haft en helg tillsammans med mycket samtal, bön och funderingar för framtiden. Efter några års hårt arbete med att hitta en struktur som vi tror att vi kan växa i, så hade vi mer tid detta år för bön tillsammans. Vi formulerade en enkel bön som vi känner att vi vill stå tillsammans i för vårt land. Var med oss och be för vårt land varje dag kl 12:00! Vi ber utifrån Malaki 4:6 på följande sätt: 

”Föräldrar och barn, vänd er till varann - så kan Guds kärlek hela vårt land”