Som vi i familjen hade längtat efter denna andra utbildningshelg inom Ledarskolan! Vi var nyfikna på vad Gud hade tänkt ut åt oss denna gång. Samtalen och undervisningen under helgen handlade om familjen som team och som en del av församlingen.

"Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt är en lön. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig är den man vars koger är fyllt med dem." (Ps 127:3-5) Vi samtalade om barns och ungdomars viktiga roll i att förverkliga Guds verk, samtidigt som de andra generationerna också är livsviktiga och har sina roller. 

Vid ett av passen fick varje familj tillsammans illustrera hur man kan "Växa inåt, öppna utåt". Vi fortsatte be att Gud skulle leda oss i utformandet av outreachen som vi ska ha under den tredje träffen. Detta gjorde vi genom att varje familj fick be tillsammans, sedan fick alla i familjen säga vad de upplevde att Gud sagt till dem. Och, Gud visade mer! Vi längtar igen! 

Johan Sidenvall