ZAMBIATEAMET

Under 21 dagar var vi 21 personer som först hade två förberedelsedagar i Malmö innan vi tillsammans reste till Zambia via en natt i Dubai.

Eftersom vi under teamets gång inte hade tillgång till internet följer här en sammanfattning av hela vår tid tillsammans sett ur Sofies ögon:

Chitaba, Zambia 2013

Läs mer...

DRAMATEAMET – FEST INFÖR HERRENS ANSIKTE

Nu har vi avslutat dramateamet Bibelns värld. På fredagskvällen hade vi fest inför Herrens ansikte, efter att ha ätit pizza och glass. Vi dansade, sjöng och jublade och tackade Gud. På lördagen hade vi en stund av eftertanke och påminnelse om vad Gud hade gjort under teamtiden, vad vi ville tacka Honom för och om ord som Han hade talat.

Läs mer...

DRAMATEAMET, DET SKER MIRAKLER NÄR DU TROR

“Det sker mirakler när du tror” Uttåget ur Egypten som avslutar första akten. Två outreachdagar har nu gått och vi börjar redan närma oss slutet på teamtiden! Gud har varit så god mot oss, det har varit intensiva dagar, fyllda av gemenskap med Gud och med varandra, av drama, dans, sång, Bibeln, lek, glädje och bönesvar. Vår spelplats är som synes på bilden, Bohus fästning. Första bönesvaret kom i form av polistillstånd på morgonen den första speldagen!

Läs mer...

DRAMATEAMET IGÅNG!

Nu är dramateamet igång och vi har haft ett par intensiva dagar med morgongympa, andakt, dramaträning och lekar! Vi känner att Gud är med oss och har redan fått ett gott bönesvar i form av matansvarig. Nu ber vi för att tillstånd för vår spelplats och att Gud skickar någon som kan filma och sköta ljudet. Så stå gärna med oss i bön för detta eller hör av dig om du känner att du är ett bönesvar på detta behov!!

tronija


TYSKLANDSTEAMET 2013

“Vi är de smörblommegula, prickiga myrorna, Habackuk Obadja!”

Det var vårt teamrop. Att börja teamet med tre timmars teambuilding på repbanorna i Hainichen satte sina spår.

Chemnitz, staden där vi satsade vår tid och vår kraft, hette Karl-Marx-Stadt under DDR-tiden och hade en hel del tydliga socialistiska/kommunistiska drag. När vi åkte längs Volgograd Allé för att komma till vårt kära Haus Kinderland och tittade på husen omkring oss kändes det verkligen att vi var i gamla öst.

Läs mer...

TYSKLANDSTEAMET “FAMILJEFEST”

MG 5309

I söndags ordnade vi och “Kings Kids Chemnitz” familjefest på “vår” gård. Lekar, drama, undervisning och korvgrillning. Många barn kom, men tyvärr inte så många föräldrar. Om det berodde på dålig marknadsföring eller bristande intresse och engagemang vet vi inte. Vädret var i alla fall toppen och barnen verkade trivas.

Läs mer...