INGELA WAHL

Koordinerar arbetet för King’s Kids Sverige. Leder ledarskolan, engagerad i King’s Kids Borås samt undervisar om Familjen – ett team och Alla åldrars församling. 

Gift med Lars-Gunnar. Tillsammans har de fem barn, fem barnbarn och bor i Borås. Medverkar i både familjemöten och på ledarsamlingar. Vill inspirera till att hela familjen tjänar Gud tillsammans, att alla åldrar möts i församlingen och vill sprida konceptet med smågrupper för alla åldrar – Masiljer.