Händer som håller jord och en planta

Vidare

Vidare är en kurs som ger svar på de stora och små frågorna i livet, som hjälper barn som är mellan 10 och 13 år att utvecklas i ansvarstagande och praktiska färdigheter samt hjälper de att få en stadigt grund i sin gudsrelation. Barn i den här åldern känner sig ofta för stora för söndagsskolan men för unga för ungdomsgruppen. Samtidigt har de många funderingar om livet, om de värderingar som de har haft i hela sina liv och om gudstron.
Det är därför ett unikt tillfälle att knyta ett ännu starkare band både till föräldrar och till församling innan tonårstiden börjar.
Vidare har olika teoretiska och praktiska teman där barnen får lära sig mer om Gud, sig själva och om att ta ansvar genom att lära sig t.ex. att laga en cykel, att tvätta, att laga mat eller att ge första hjälpen.

Föräldrarna är aktivt involverade genom de hemuppgifter barnen får i uppgift att göra tillsammans med sina föräldrar mellan mötena. Detta kan bli en hjälp för att komma igång med djupare samtal hemma, samtidigt som föräldrarna ges möjligheten att ge vidare av sina färdigheter och kunskaper. Det är en väldigt bra investering i relationen innan barnen kommer in i tonåren.

Vidare-materialet

Ett material för åldrarna 10-12 år. Gör en kurs i er församling, eller gå samman några familjer.

Vidarekursen har utvecklats av UMU internationellt. Nu finns detta material även på svenska. Det är en hjälp till att förstå denna speciella åldersgrupp och även en hjälp att starta upp en kurs för dem.

 

En kurs kan se ut så här:
Varje träff (10-14 träffar) innehåller teoretisk undervisning och också ett praktiskt undervisningspass där olika ämnen tas upp, te x: matlagning, ekonomi, miljöl, laga cykeln, att hantera vad media tar upp.

Det är bra om man kan ha en övernattningshelg och åka iväg tillsammans, barnen med sina respektive förälder (pappa med son, mamma med dotter). Gör en kurs i er församling, eller gå samman några familjer. 

Beställ kursmaterialet här

Hjärta med texten Gud är kärlek