MASILJ

Masilj kommer av att en tre-åring försökte säga ”familj”. Efter det har vi kallat vår familjegrupp för Masilj. Under många år har vi mötts några familjer och haft Masilj tillsammans. 

Masilj består av 5 delar: Mat, lek, lovsång, Bibeln med tillämpning och kreativ bön. 

Du kan läsa mer om hur man startar upp en sådan familjegrupp i den manual som du kan köpa här. 

MASILJ i FAMILJ

Som familj kan man även själva ha en Masilj. Då vi genom åren haft Masilj på många av våra aktiviteter har efterhand några familjer insett att de kan använda samma koncept hemma med bara sin egen familj. 

 

Att ha Masilj tillsammans i familjen har med sig många saker såsom:

– att alla får känna att de har en röst i familjen och att de andra lyssnar på mig, 
– att jag som vuxen får uttrycka min tro tillsammans med mina barn,
– att man som familj kan hitta ett språk att dela tron med varandra, 
– att alla får vara med och leda och därmed träna sig i ledarskap och mycket mer. 

Här nedan kan du läsa mer om de olika momenten. 

 

 

MASILJ VID MATBORDET ELLER VID NÅGON ANNAN TID

Att mötas kring matbordet för att äta tillsammans är ett väldigt bra sätt att hinna prata som familj. För en del familjer sker detta dagligen, för andra kan det finnas behov av att boka vissa dagar för att ”få till det” med gemensamma måltider. Ta vara på tiden för att samtala med varandra om vad som händer i livet. 

I samband med en sådan måltid, eller vid ett annat tillfälle under veckan, kan man passa på att ha en Masilj. Då det finns fyra olika moment, kan man dela in sig i fyra ”grupper” (om man är fler än fyra i sin familj). Varje grupp drar en lapp där ett av momenten står skriven på. Man får några minuter att förbereda vad man vill att familjen tillsammans ska göra utifrån det momentet. Sedan kommer man samman och varje ”grupp” leder sitt moment. Man kan tillsammans ha bestämt hur lång tid varje moment kan ta så inte ett av dem tar all den tid som man har tänkt lägga på Masiljen. 

LEK

Här finns nästan ingen begränsning, mer än tiden och utrymmet. Gör sådant som alla kan vara med på. Det kan vara enkla ”sitta stilla” lekar eller mer rörliga. Som vuxen kan man få lära sig många nya lekar av de yngre i familjen

LOVSÅNG

Kan någon i familjen spela något instrument, kanske den kan leda om ni vill sjunga. Man kan också ta hjälp av inspelade lovsånger. Tänk på att lovsång inte bara behöver vara att sjunga utan det kan innehålla andra moment också runt tacksamhet och att fokusera blicken på vem Jesus är och vad han har gjort. Var kreativa och finn ut nya sätt att uttrycka er lovsång på. 

BIBELN

Ni kanske har en bibelläsningsplan som ni följer. Då kan detta moment handla om att läsa där ni är och sedan leda ett samtal utifrån det ni läst. Kanske förbereda några frågor som kan vara bra att fundera över. Alla som kan läsa kan leda detta moment. Är man två kanske den som kan läsa kan läsa det för den yngre under förberedelserna och den yngre komma upp med frågor runt stycket. Har man inte någon bibelläsningsplan som man följer så får den som leder detta moment själv bestämma vad man ska läsa och leda samtalet runt texten. 

KREATIV BÖN

Det finns många enkla sätt att be kreativt på. Låt det böneämne som ni vill be för styra hur ni ska be. Här nedanför kan du läsa om några olika sätt som man kan tänka på då man ber tillsammans många åldrar. 

KORT ATT KOPIERA UPP

VAL AV PLATS

Man kan leta upp en geografisk plats – på ett högt berg så man ser staden man ber för, lekplats där man ber för familjerna i området osv. Eller så kan det vara en plats i rummet—man gömmer sig under ett bord då man ber för de som bor i slummen, ställer sig i en dörr då man ber för gäster som ska komma, stänger in sig i en skrubb och ber för dem som sitter i fängelse osv.

KROPPSSTÄLLNING

Man använder sina krop-par till att ”bygga” något såsom ett torn, man ställer sig som en karta, lägger sig i en formation på golvet, lyfter upp en person högt, skapar en kyrkbyggnad av perso-nerna osv.

LEKA OCH BE

Man kan använda sig av olika lekar som att skicka bönen vidare i en ring genom att trycka på nästa persons hand, kasta en boll till nästa som man vill ska be, gömma saker som man ska leta upp innan man får be, bönesardi-ner, mm.