Vi erbjuder

Vi kommer gärna på besök till församlingar och kan tillsammans med er skapa kreativa gudstjänster för alla åldrar eller ordna familjedagar. Vi har också undervisning för vuxna och barnmöten.

En hand ger ett pappershjärta till ett annan hand
Händer som håller jord och en planta

Alla åldrars församling

Utifrån olika teman har vi tillsammans med er kreativa gudstjänster där hela församlingen är delaktig.

Familjedagar

Undervisning för alla åldrar, ev åldersgrupper och sedan tid för familjer att uppleva saker tillsammans, få utmaningar och uppdrag på olika stationer.

Undervisning för vuxna

För både barnledare och/eller föräldrar,
som går att kombinera som ni önskar.

Barnmöten

Vi gör barnmöten utifrån de behov och
möjligheter ni har i er församling.

Ett gäng barn lutar huvudena mot varandra och tittar ner på fotografen

Kreativ bön

Här nedan följer några grundidéer på hur man kan be på olika kreativa sätt. Det är några exempel på hur man själv kan tänka för att komma igång med kreativ bön. Vi har också en enkel manual med fler idéer på kreativ bön.

Val av plats

Man kan leta upp en geografisk plats – på ett högt berg så man ser staden man ber för, lekplats där man ber för familjerna i området osv. Eller så kan det vara en plats i rummet—man gömmer sig under ett bord då man ber för de som bor i slummen, ställer sig i en dörr då man ber för gäster som ska komma, stänger in sig i en skrubb och ber för dem som sitter i fängelse osv.

Kroppsställning

Man använder sina kroppar till att ”bygga” något såsom ett torn, man ställer sig som en karta, lägger sig i en formation på golvet, lyfter upp en person högt, skapar en kyrkbyggnad av personerna osv. 

Leka och be

Man kan använda sig av olika lekar som att skicka bönen vidare i en ring genom att trycka på nästa persons hand, kasta en boll till nästa som man vill ska be, gömma saker som man ska leta upp innan man får be, bönesardiner, mm.

Lekar

Här har vi samlat ett antal lekar som man kan använda som till exempel icebreakers i en grupp eller samling. 

Blinkleken

Man behöver vara udda antal personer för denna lek. Hälften av personerna minus en, sitter på stolar i en ring. Den andra hälften står bakom stolarna med händerna på ryggen. En stol behöver vara tom.

Den person som står bakom den tomma stolen ska obemärkt blinka till en person som sitter på den av de andra stolarna och den personen ska då byta plats till den tomma stolen. Personerna bakom stolarna har som mål att upptäcka när deras person får en blinkning och ska förhindra att den kan ge sig iväg genom att då hålla fast personen.

Skrattleken

Alla vandrar runt i rummet under det att musik spelas. När musiken slutar ska alla utom en person bli statyer. Den som ”är” ska försöka få statyerna att börja skratta. Lyckas personen med detta så “blir” en ny person då musiken börjar spela på nytt.

Härmaleken

En person går ut ur rummet. De övriga bestämmer vem av dem som är kvar som är ”ledaren”. Ledaren ska sedan leda rörelser som alla andra ska följa och personen som nu får komma tillbaks in i rummet har som uppgift att lista ut vem det är som är ledare.

Slå tidning

Alla sitter på varsin stol i en ring. En person står i mitten med en ihoprullad tidning i handen. En i ringen börjar med att säga ett namn på någon annan i ringen innan personen i mitten hinner slå honom på knäna med tidningen. Den som hör sitt namn ropas upp måste ropa namnet på någon annan i ringen och så fortsätter det. Är man inte tillräckligt snabb och blir slagen på knät får man ställa sig i mitten med tidningen.

Leken går att försvåra genom att man ska stå upp när man säger ett namn samt när man slagit någon och byter plats så får man inte sätta sig innan man sagt ett namn. Gör denne det kan den nye som står i mitten slå den på knäna och får byta plats igen.

Händer som formar ett hjärta