Manual: Masilj

Masilj är en husgrupp för familjer och alla åldrar. Manualen beskriver upplägg och tankarna bakom.

50 kr

Artikelnr: 107 Kategori: Etikett:

Masilj, vad är det för något?

Ordet kommer från en 3-årig pojke som skulle säga Familjegrupp. Det lyckades inte riktigt och blev Masiljegrupp. Då skapades detta begrepp.

Det handlar om att ha en husgrupp/cellgrupp där alla åldrar möts och har ett utbyte av varandra. En mötesplats där hela familjer har chans att få växa tillsammans andligen.

I vårt samhälle är generationerna uppdelade i det mesta vi gör. Dessutom har det ansvar som föräldrar har för barnens andliga fostran i princip överlåtits till församlingars barnverksamhet. Vi behöver skapa en motrörelse där familjen/hemmet åter blir den plats där vi delar det andliga livet med varandra och församling blir en plats där olika generationer kan mötas. Båda dessa behov tillmötesgås i en masilj. Familjer får gemensamma andliga erfarenheter samtidigt som möten över generationsgränser sker. När barnen lär känna andra vuxna, blir gränserna mellan generationerna lättare att överbrygga även då man möts i andra församlingssammanhang.

I en Masilj tar dessutom alla ansvar för olika delar av samlingen så det innebär även ledarträning från det att barnen är små. En Masilj-samling brukar hålla på 1,5 timme eftersom det fungerar bra för alla åldrar.