Bok: Vända våra hjärtan till varandra

En bok av Ingela Wahl om Guds föräldraskap och vårt.

120 kr

Artikelnr: 101 Kategori: Etiketter: ,

Vad kan vi i vårt föräldraskap lära oss av Guds föräldraskap och hans relation till sin son?
Hur kan vi vandra tillsammans med våra barn för att upptäcka mer av vem Gud är?
Hur kan församlingen/kyrkan vara ett stöd för föräldrar i det uppdrag Gud gett dem?

En bok om föräldrars och barns relation. Den riktar sig mest till dig som har barn och som önskar att dina barn ska få en personlig tro, en egen gudsrelation.

Församlingsledare, frivilliga och alla andra som möter barn i församlingen får också handfasta tips och idéer om samarbetet mellan hem och kyrka.

Till sist finns även ett kapitel riktat direkt till barnen som antingen kan läsa av barnet på egen hand eller tillsammans med en vuxen.

Sofia Ödman har skrivit en recension:

Utifrån övertygelsen att föräldrar är de viktigaste för barnen när det gäller att visa på vem Gud är och på vägen till en relation med honom, skriver Ingela Wahl om Gud som förälder och vad det innebär för mänskligt föräldraskap. Hon lyfter fram vikten av att se barn som gåvor och därefter talar hon om hemmet som en central plats. I kapitel 5 går hon mer praktiskt in på hur man kan göra som förälder för att ge gudstron vidare till barnen för att i kapitel 6 tala om vikten av att vara del av en församling. De två sista kapitlen riktar sig till församlingsledare respektive till barn och handlar om hur dessa grupper kan tänka kring föräldrar de möter eller har.
De tankar som förs fram i boken är välgrundade i Bibeln. Författaren lyfter fram att det finns två saker som är konstanta – Guds karaktär och hans ord (s 12). Att vilja följa och hämta näring i Guds ord i föräldraskapet genomsyrar hela boken.
/…/
Föräldrar kan uttrycka att de saknar tid, struktur och språk för att ge den kristna tron vidare till sina barn. I ”Vända våra hjärtan till varandra” får du som förälder tips på att hitta tid och struktur, men framför allt får du ett språk för att tala om Gud och livet med honom med dina barn!
Hela recensionen kan du läsa här: https://barnpedagogen.se/index.php/2022/04/26/boktips-vanda-vara-hjartan-till-varandra/

Mer information

Color

Blue